Polityka prywatności

Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych zamawiających oraz korzystających z serwisu www.sklep.rys.com.pl Administratorem danych osobowych jest firma Fabryka Mebli Ryś sp. Z O O wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Krzywaczka 487, 32-442 Krzywaczka, NIP 681-18-73-914, REGON 356862361 Określenie zasad ochrony danych i prywatności użytkownika Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych z wymaganiami polskiego prawa. Prawa przysługujące Klientowi Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zamawiającemu przysługuje prawo do usunięcia konta z serwisu. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszystkich danych osobowych zamawiającego znajdujących się w ramach danego konta. Bezpieczeństwo Wszystkie dane Zamawiającego są chronione certyfikatem bezpieczeństwa zapewniającym niewydostawanie się danych osobowych jak również poufnych informacji do innych podmiotów zaangażowanych w proces towarzyszący zamówieniu. Cel zbierania danych Wszelkie dane podane przez Zamawiającego są przetwarzane przez sprzedawcę w celu realizacji zamówienia oraz do zapewnienia kontaktu między Zamawiającym a sprzedawcą. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę oraz podmioty zaangażowane w proces realizacji i obsługi zamówienia składanego przez Zamawiającego.